Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d. Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi […]

Nauji kreipiniai Švč. Mergelės Marijos litanijoje Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi […]

Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje)

Liepos 11 d. Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje) Pradžia 8.00 val. prie Marijos sopulingosios koplyčios. 11 lipca Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową w (Kalwarii Wileńskiej). Spotykamy się przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 8.00

Rejestracja na Jubileuszową XXX-tą Pieszą Pielgrzymkę Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama. Registracija į Jubiliejinį XXX-tą Piligriminį Žygį Eišiškės – Aušros Vartai.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZINY I WIERZĄCYCH NA JUBILEUSZOWĄ XXX-tą PIESZĄ PIELGRZYMKĘ MIŁOSIERDZIA EJSZYSZKI – OSTRA BRAMA 13 – 16 LIPCA 2020 Motto tegorocznej pielgrzymki: Wielbi dusza moja Pana!Wyjazd do Ejszyszek autobusem od Ostrej Bramy 12 lipca (niedziela) o godz. 20.00Rozpoczęcie pielgrzymki 13 lipca Mszą św. w Ejszyszkach o godz. 8:00Msza św. na zakończenie pielgrzymki 16 […]

Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda Papież: winniśmy być mostami pomiędzy Bogiem i ludźmi

Trečiadienio rytą vyko dar viena nuotolinė popiežiaus bendroji audiencija. Iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuojamoje katechezėje Pranciškus kalbėjo apie Dievo tautos vadovo Mozės maldą. Kai Dievas pašaukė Mozę, jis nebuvo kuo nors pagarsėjęs ar daug pasiekęs. Jaunystėje prieš jį buvo atsivėrusios svaiginančios karjeros galimybės, tačiau teko jų atsisakyti. Jis drąsiai pabandė ginti Egipte persekiojamus tautiečius, tačiau […]

Eucharistija – Viešpaties meilės mums neužmirštamo skonio maistas Papież: Słowo nie wystarczy, dlatego Bóg dał nam Eucharystię

Devintinių sekmadienį – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišias popiežius aukojo Šv. Petro bazilikoje. Jose dėl koronaviruso pandemijos suvaržymų dalyvavo tik kelios dešimtys tikinčiųjų. Popiežius homilijoje kalbėjo apie Eucharistijos svarbą. Mišios yra turtas, kurį turime iškelti į pirmąją Bažnyčios ir mūsų gyvenimo vietą. Mišių pabaigoje popiežius vadovavo Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, suteikė Devintinių eucharistinį palaiminimą. Esmiškai […]

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių […]

Św. Jan Paweł II w moim życiu

Wracając myślami do przeżytego, raz po raz przekonuję się, że nic w naszym życiu nie jest dziełem przypadku, we wszystkim jest ręka Boża. Przypominam sobie 1978 rok, gdy w wieku lat 12 razem z rodzicami gościłem u krewnych w Polsce. Właśnie wtedy, w nocy z 28 na 29 września, po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, zmarł […]

Šventasis žmonių širdyse, JONAS PAULIUS II. Lietuva 1993.

Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė.

Vysk. D. Trijonio pamokslas 300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės / Trzechsetna rocznica rzeźby Jezusa Sznipiskiego

300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės Šio sekmadienio skaitiniai dvelkia gaivinančia velykine viltimi. Pirmame skaitinyje girdime kaip auga Dievo Bažnyčia Samarijos žemėje. Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus pažadą atsiųsti Globėją, kuris liks su mumis per amžius. Antrasis skaitinys mus ragina tiesiog dalintis su kiekvienu apie mumyse gyvenančią viltį: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse […]

Papież: w osobie Jana Pawła II Pan nawiedził Swój lud

100 lat temu Pan nawiedził Swój lud, ukochał go, dlatego dał mu pasterza, przygotował go, uczynił biskupem, a potem Papieżem, aby lud mógł ucieszyć się Bogiem, który jest z nim. Słowa te Papież Franciszek odniósł do swego poprzednika, św. Jana Pawła II. W 100. lecie jego urodzin Ojciec Święty celebrował Eucharystię w kaplicy św. Sebastiana […]

Arkivysk. G. Grušo pamokslas: šv. Jono Pauliaus II

Brangūs broliai ir seserys, švęsdami šeštąjį Velykų sekmadienį vis dažniau girdime apie Šventosios Dvasios pažadą ir skaitome apie jos veikimą pirmykštėje Bažnyčioje. Ši naujo gyvenimo nuojauta skatina mus laukti Sekminių, o su jomis – ir dvasinio atsinaujinimo. Tai tarsi viltį teikiantis, vis švelnesnis karantinas: gal nedrąsiai, bet su vis didesniu džiaugsmu grįžtame į viešąjį gyvenimą, gyvus susitikimus, […]

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II [PEŁNY TEKST W JĘZYKU POLSKIM]

– W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – pisze Benedykt XVI w liście napisanym przezeń z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.  A oto pełna treść listu Benedykta XVI w […]

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją? Jak godnie przyjąć Komunię Świętą „na rękę“?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti: […]

Gegužės 19 d. sukanka lygiai 300 metų, kai koplytėlėje prie Žaliojo tilto buvo pastatyta Šnipiškių Jėzaus statula. Čia, prie koplyčios, buvo meldžiamasi, prašant, apsaugoti miestą nuo tuo metu siautusio maro. Dabar išgyvename kitą pandemiją ir, šiam jubiliejui skirtų šv. Mišių metu prašysime Jėzaus, kad apsaugotų mus ir visą pasaulį nuo koronaviruso. Iškilmingas šv. Mišias Sekmadienį, gegužės 17-tą d. 11.30 aukos vyskupas Darius Trijonis. Maloniai kviečiame dalyvauti!😇 (O kas negalėsite dalyvauti, tai kviečiame jungtis bendroje maldoje per Šv. Mišių transliaciją iš mūsų bažnyčios, parapijos Facebook paskyroje). 19 maja spełnia się równo 300 lat od czasu, gdy w kapliczce na górce w Sznipiszkach, obok Zielonego Mostu, została umieszczona figura Pana Jezusa dźwigającego krzyż. Własnie tu modlono się ,w tamtych czasach, o ustanie zarazy morowej. W dniach dzisiejszych, gdy przeżywamy inną pandemiję, tak samo módlmy się do Pana Jezusa, prosząc o zdrowie dla nas i całego świata. W Niedzielę, 17-tego maja, o godz.13-tej, uroczystą Mszę św. z okazji Jubileuszu w naszym kościele odprawi ks. biskup Darius Trijonis.😇 (Kto nie będzie mógł uczestniczyć, zapraszamy wspólnie łączyć się w modlitwie przez transmisję Mszy św. z naszego kościoła na Facebooku parafialnym).

Zapraszamy we wtorek 19 maja Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė […]

Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus Papież modlił się za pielęgniarki, przykład heroizmu

Gegužės 12-ąją minima Tarptautinė slaugytojų dieną. Už slaugytojas ir slaugytojus, kurie su herojišku pasiaukojimu padeda žmonėms pandemijos metu, popiežius Pranciškus antradienio rytą aukojo Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. „Šiandien – slaugytojų diena. Paskelbiau žinią šia proga. Melskimės už slaugytojus ir slaugytojas, vyrus ir moters, vaikinus ir merginas, kurie dirba šį darbą. Tai daugiau negu profesija […]

MALDA UŽ ŽMONIJA Papież wezwał do modlitwy za cały naród

Pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, jog žmonija yra viena šeima. Popiežius Pranciškus kviečia gegužės 14 d. skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus Lietuvos žmones, kviesdami įsijungti į šią pasaulinę iniciatyvą. Kaip ji atsirado? 2019 m. vasario 4-ąją popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayyebas Abu Dabyje pasirašė Dokumentą […]

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS ROZKŁAD NABOŻEŃSTW

(Pirmadienis – penktadienis) Šv. Mišios: 7.00 LT, 7.30 PL, 17.00 LT, 18.00 PL (Penkt.: vietoj 18.00 – 13.00 PL) Bažnyčia atidaryta:6.30 – 13.00; 15.00 – 18.45 (Penkt.:6.30 – 17.45 val.) Kunigas budi:6.45 – 9.00; 16.00 – 18.45 (Penkt.: iki 17.45 val.) (Šeštadienis) Šv. Mišios:9.00 LT, 10.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL Bažnyčia atidaryta:8.30 – 18.45 […]

Nabożeństwo majowe Gegužinės pamaldos

Dėmesio! UWAGA!

Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai […]

Gegužinės pamaldos…Nabożeństwo majowe …

Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje: Nuo pirmadienio iki šeštadienio – po Šv. Mišių 17.00 LT ir 18.00 PL; sekmadieniais – po Šv. Mišių 11.30 LT, 13.00 PL. Šiuo metu Gegužinės pamaldos (pagal vyskupų įsakymą – pridėtinės pamaldos) vyksta be tikinčiųjų buvimo, tačiau yra transliuojamos per mūsų bažnyčios Facebook paskyrą. Nabożeństwo majowe w naszym kościele: Od poniedziałku […]

Jei norėtumėte, kad šv. Mišios būtų aukojamos Jūsų intencija

Šiuo mums visiems sunkiu karantino metu, kviečiame mūsų Parapijiečius ir visus Tikinčiuosiussekti naujienas ir bendrauti, pasitelkus naujas technologijas – per parapijosinternetinę svetainę ir Facebook paskyrą. Susijunkime bendroje maldoje dalyvaudami šv. Mišiose šiokiadieniais 17.00 val. (lietuvių kalba) ir 18.00 val. (lenkų kalba), o taip pat sekmadienį 11.30 (lietuvių kalba) i 13.00 (lenkų kalba). Jei norėtumėte, kad […]

Pragnąc zamówić intencję Mszy Św.

W tych trudnych dla wszystkich dniach, w okresie kwarantanny,zapraszamynaszych Parafian i wszystkich Wiernychdo łączności za pomocą strony internetowej oraz na facebooku Łączmy się we wspólnej modlitwie uczestnicząc we Mszach Świętych, które są transmitowane nafacebooku parafii,w dni powszednie o godz. 17.00 (w języku litewskim) i o godz. 18.00 (w języku polskim) oraz w niedziele o godz. […]