Apaštalų Sosto apdovanojimas vargonininkui J. Žilinskui

Gruodžio 3 d. mūsų bažnyčioje įvyko ypatinga šventė. Jau 50 metų vargonininko tarnystę tebetęsiančiam p. Jonui Žilinskui, parapijos klebonas kun. M. Grabovski, įteikė išskirtinį Apaštalų Sosto apdovanojimą – Šventojo Kryžiaus ženklą  „Pro Ecclesia et Pontifice“, skirtą „ypatingai pasižymėjusiems veikla ir atsidavimu Bažnyčiai bei popiežiui“. Nuoširdžiai sveikiname!

 


Add your Thoughts