Joninės Latvijoje

Birželio 24 dieną auštant rytui prie Šv. Arkangelo Rapolo parapijos  drauge su kun. Marijanu Apriško rinkosi tikinčiųjų bendruomenės nariai su viltimi ir didžiule palaima širdyse, laukdami artėjančio susitikimo su kaimynine Latvijos šalies Naglio miestelio tikinčiųjų bendruomenę ir drauge su jais jungtis į bendrą Eucharistinę maldą ir Joninių šventimą. Piligriminės kelionės metu kiekvienas tikintysis savo širdyje sužadino intenciją ir kelionės metu meldėsi už savo artimuosius ir ne tik. Atvykus į Naglio miestelį kun. Marijan Apriško drauge su vietos kunigais aukojo Šv. Mišias, paskelbė Gerąją Naujieną Lietuvių kalba, praturtino tikinčiuosius giliu ir prasmingu pamokslu. Po Šv. Mišių tikintieji dalyvavo Eucharistinėje procesijoje po kurios kun. Marijanas Apriško visus palaimino Andrejaus Bobolos relikvija. Vėliau  Naglio  tikinčiųjų bendruomenės pirmininkė pasveikino kun. Marijan Apriško ir uždėjo ant galvos neatsiejamą Jonių tradicijos Ąžuolo vainiką .Pasisvečiavus Naglio miestelyje išvykome i Vilianų vienuolyną, susipažinome su vienuolyno architektūriniu ansambliu, bei rožių sode sukalbėjome Rožinio maldą. Grįžtant namo visi buvo pakylėti tos palaimingos atmosferos. kuri visą dieną lydėjo tikinčiuos

ius.


Add your Thoughts