TAPK ROŽINUKU!

Mieli vaikai ir jų tėveliai,

Šiais metais Šv. arkangelo Rapolo parapijoje kuriamas pirmasis rožinukų būrelis, į kurį kviečiami susiburti vaikai, priėmę pirmąją Komuniją, ir norintys toliau tęsti tikėjimo kelionę, daugiau susipažinti su rožinio malda, atrasti Jėzaus gyvenimą per Marijos žvilgsnį, ugdyti ryšį su Dievu ir sekti Juo.

Rožinukų susitikimus organizuosime kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių: 12.30 val. (vasaros metu iki 09.01 d.) ir 11.30 val. (rudenį nuo 09.01 d.), bažnyčios kriptoje.

Vaikai visuomet turi daug klausimų ir ieško atsakymų, bendraudami su bendraminčiais bičiuliais, žaisdami žaidimus, dalinantis savo gyvenimo patyrimais, spręsdami problemas ir nuolat klausdami, o kaip Jėzus pasielgtų mano situacijoje …..
Tokiu būdu vaikai mokosi pažinti ir suprasti vienas kitą, asmenine ir bendra rožinio malda melstis vienas už kitą ir už tuos, kurie nesimeldžia, atrasti ryšį su Dievu, nes savo širdelėse vaikai yra jautrūs ir geraširdžiai.

Programą vykdysime ištisus metus.

Bažnyčioje organizuosime susitikimus su dvasininkais, katechezes, rekolekcijas, rankdarbių parodėles, būrelių žaidimus ir individualius pokalbius. Mokysimės giedoti giesmes, rengsime katalikiškas šventes, piligrimines išvykas Lietuvoje ir į užsienį.

Kartu kviečiami dalyvauti ir tėveliai.

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugijos pirmininkė Raimonda Liepienė

   +370 612 36288

   roziniodraugija@gmail.com


Add your Thoughts