Neleiskime sugriūti!!! Atkurkime Šventovę drauge!!!

PRAŠYMAS PAREMTI VILNIAUS ŠVENTO ARKANGELO RAPOLO BAŽNYČIOS REKONSTRUKCIJOS DARBUS

 

            Būdamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonu, kreipiuosi į Jus, Gerbiamas/a parapijieti/e, su prašymu paremti Vilniaus Švento arkangelo Rapolo bažnyčios rekonstrukcijos darbus.

Vilniaus Šv. ark. Rapolo bažnyčia, kaip kultūros paveldo objektas, yra reikšminga ne tik architektūrine, dailės, kraštovaizdžio, bet ir istorine prasme. Tačiau šiam 1709 m. pastatytam kultūros paveldo objektui iškilo rimta grėsmė. Bažnyčios rekonstrukcijos darbai buvo atlikti tik vieną kartą pokario istorijoje 1975 m. Pastaruoju metu atlikus Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios statinių komplekso tyrimą buvo nustatyta, kad statinio būklė yra avarinė. Stogas kelia grėsmę žmonių gyvybei ir saugumui – daugelyje vietų yra kiauras, čerpės išretėjusios. Stogą laikančios konstrukcijos pradėjo lūžti.

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKSLAS:

            Siekiant sutvarkyti avarinės būklės Vilniaus Švento arkangelo Rapolo bažnyčios statinių komplekso būklę ir išsaugoti šį kultūros paveldo objektą, būtina demontuoti ir restauruoti esamą stogo dangą, plombuoti drėgme pažeistas, supuvusias ir kitaip laiko paveiktas stogo konstrukcijas, atlikti neveikiančios lietaus sistemos tvarkymo darbus – naujai įrengti lietaus vandens nutekėjimo sistemą.

 

Prašau, Jūsų Gerbiamas/a parapijieti/e,  pagal savo išgales prisidėti prie unikalios Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios remonto ir finansiškai paremti vykdomus rekonstrukcijos darbus.

Nusprendus mus paremti, bažnyčios remontui skirtas lėšas, galite paaukoti:

  • Aplankant bažnyčia ir paaukojant užėjus į zakristiją
  • Pervedant į Parapijos atsiskaitomąją sąskaitą esančią banke
  • Swedbank. Nr. LT 35 7300 0100 8314 1909

Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų auką

             Pagarbiai

     Parapijos klebonas    kun. Miroslav Grabovski

 

 


Add your Thoughts

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *