Mėnuo: 2020 kovo

Arkivysk. G. Grušas apie Velykų laukimą

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Kaip pabrėžė arkivyskupas, karantino metu taikomų viruso prevencijos priemonių tikslas – ne riboti galimybę drauge melstis, […]

Kodėl bažnyčiose Gavėnioje pridengiami atvaizdai ir skulptūros?

Velykų džiaugsmas jau čia pat, bet prieš tai turime palydėti Jėzų jo kančioje. Pagal tradicinį Romos ritualą paskutinės dvi Gavėnios savaitės yra skirtos tiesioginiam pasirengimui liūdniems Velykų dramos įvykiams atminti. Šis laikotarpis skirtas vis labiau susikoncentruoti Jėzaus Kristaus kančios ir mirties atminimui, lydėti jį pakeliui į Golgotą. Penktasis Gavėnios sekmadienis pagal tradicinį Romos kalendorių ekstraordinarinėje liturgijoje […]

KVIEČIAME ĮSIGYTI!!!

Kas norėtų įsigyti Magnificat balandžio mėnesiui arba Magnificat Didžiajai Savaitei, tai gali padaryti zakrisitijoje kunigo budėjimo metu. Kunigas budi nuo pirmadienio iki šeštadienio: 16.00 – 18.30; sekmadienį: 11.00 – 14.00.

Penktadienį popiežius suteiks ypatingąjį palaiminimą!!!

Penktadienį 19 val. (Lietuvos laiku) popiežius Pranciškus iš Šv. Petro aikštės Vatikane tikintiesiems suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi). Šitai Šventasis Tėvas padarys atsižvelgdamas į nepaprastąją padėtį, kurioje šiuo metu yra visa žmonija dėl Covid-19 pandemijos. „Jau dabar visus kviečiu dvasiškai dalyvauti nuotoliniu būdu. Klausysimės Dievo žodžio, išsakysime maldavimus, pagarbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriuo vėliau […]

Arkivyskupo malda už Lietuvą prie Trakų Dievo Motina

Šiandien, Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai dieną, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas nuvyko melstis į ypatingą Lietuvai šventovę – Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo baziliką, kurioje nuo seno gerbiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslas. Arkivyskupas 13 valandą drauge su viso pasaulio krikščionimis popiežiaus Pranciškaus kvietimu meldėsi „Tėve mūsų“ malda, kad kuo greičiau baigtųsi pandemija pasaulyje. Vėliau Mergelei […]

Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas

„Brangieji broliai ir seserys, laba diena! Prieš dvidešimt penkerius metus, kaip šiandien – kovo 25 dieną, kurią Bažnyčia iškilmingai mini Viešpaties Apreiškimo šventę, šv. Jonas Paulius II paskelbė encikliką „Evangelium vitae“ – apie žmogaus gyvybės vertę ir neliečiamumą“, – trečiadienio audiencijoje nuotoliniu būdu sakė popiežius.   Apreiškimą ir Gyvybės Evangeliją sieja labai glaudus ir gilus ryšys, kaip pabrėžė […]

KVIEČIAME Į BENDRĄ MALDĄ

Atgailos ir pasninko penktadienis!!!

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti „24 valandas Viešpačiui“, Lietuvos vyskupai penktadienį, kovo 20 dieną, paskelbė Atgailos ir pasninko diena. „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją prieš šešerius metus inicijavo popiežius Pranciškus. Atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo sakramento adoracija pirmą kartą surengta per 2014 m. gavėnią. Popiežius Pranciškus ragino prie iniciatyvos prisijungti visas […]

Nuo šio vakaro Lietuvos vyskupai kviečia 20 val. visus jungtis į bendrą maldą meldžiantis į Šv. Juozapą.

Maldos Šventajam Juozapui Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra […]

Informacija tikintiesiems!!!

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems […]