Nuo šio vakaro Lietuvos vyskupai kviečia 20 val. visus jungtis į bendrą maldą meldžiantis į Šv. Juozapą.

Maldos Šventajam Juozapui

Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti
visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gėlbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę.
Amen.


Add your Thoughts

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *