Mėnuo: 2020 balandžio

KARANTINO METU!!! W CZASIE KWARANTANNY!!!

Dėmesio! (Pirmadienis – penktadienis) Šv. Mišios su tikinčiųjų buvimu: 7.00 (LT-PL), 19.00 (LT-PL) Transliuojamos Šv. Mišios be tikinčiųjų: 17.00 (LT), 18.00 (PL) Bažnyčia atidaryta: 11.00 – 16.00; 15 min prieš ir po Šv. Mišių, kurios vyksta su tikinčiaisiais Kunigas budi: 16.00 – 19.00 (Šeštadienis) Šv. Mišios su tikinčiųjų buvimu:10.00 (LT-PL), 19.00 (LT-PL) Transliuojamos Šv. Mišios […]

Dėmesio! UWAGA!

Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai […]

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui …

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar […]

Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadieni

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, „Ramybė jums!“ ‒ šie Jėzaus žodžiai nuskamba išsigandusiems mokiniams, nuo persekiojimų besislepiantiems už užrakintų durų. Gal šiandien mes tokių tiesioginių persekiojimų nepatiriame, tačiau daugelio iš mūsų būsena labai panaši: karantinuojamės užsidarę namuose, bijome užkrato, mirties, ekonominio žlugimo, liūdime dėl neišsipildžiusių planų, sunkiai pakeliame neapibrėžtumo įtampą, galbūt net prarandame viltį… Prisikėlęs […]

Vysk. D. Trijonio homilija: būkime Dievo Gailestingumo-liudytojai

Kaip galėtume apibendrinti ką tik girdėtą Evangeliją (Jn 20, 11–18)? Galbūt tiktų toks pavadinimas: Marijos Magdalietės tikėjimo kelionė. Evangelijoje trumpai aprašomas pirmas susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, kuris vos keliais sakiniais palaipsniui ruošia Mariją priimti tikėjimą, kad Jėzus yra gyvas. Neatsitiktinai Evangelijoje panaudoti veiksmažodžiai, nusakantys judesį. Prisikėlimo žmogus yra dinamiškas Dievo kvietimui. Marija Magdalietė prie kapo […]

Jei norėtumėte, kad šv. Mišios būtų aukojamos Jūsų intencija

Šiuo mums visiems sunkiu karantino metu, kviečiame mūsų Parapijiečius ir visus Tikinčiuosiussekti naujienas ir bendrauti, pasitelkus naujas technologijas – per parapijosinternetinę svetainę ir Facebook paskyrą. Susijunkime bendroje maldoje dalyvaudami šv. Mišiose šiokiadieniais 17.00 val. (lietuvių kalba) ir 18.00 val. (lenkų kalba), o taip pat sekmadienį 11.30 (lietuvių kalba) i 13.00 (lenkų kalba). Jei norėtumėte, kad […]

Pragnąc zamówić intencję Mszy Św.

W tych trudnych dla wszystkich dniach, w okresie kwarantanny,zapraszamynaszych Parafian i wszystkich Wiernychdo łączności za pomocą strony internetowej oraz na facebooku Łączmy się we wspólnej modlitwie uczestnicząc we Mszach Świętych, które są transmitowane nafacebooku parafii,w dni powszednie o godz. 17.00 (w języku litewskim) i o godz. 18.00 (w języku polskim) oraz w niedziele o godz. […]

Popiežiaus homilija: ištikimybė ir dėkingumas gerais ir blogais laikais

Antradienio rytą popiežiaus aukotų Mišių intencija: už visų mūsų vienybę dabartiniu sunkiu metu. Homilijoje Pranciškus kalbėjo apie ištikimybę ir dėkingumą Dievui, kurių neturėtume užmiršti nei gerais, nei blogais laikais. „Melskime Viešpatį vienybės malonės, kad dabartinio meto sunkumai padėtų mums suprasti, kaip svarbu būti vieningiems, kad labiau brangintume tai, kas vienija, o ne tai, kas atneša […]

Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Petar Antun Rajič Velykinis sveikinimas ir palaiminimas

Velykų „Urbi et Orbi“. Prisikėlęs Viešpatie, pagydyk kenčiančios žmonijos žaizdas

Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukojo Velykų dienos Mišias. Kaip ir per kitas pastarojo meto pamaldas, su popiežiumi prie altoriaus buvo tik kelių asmenų liturginė asista, o bazilikos nava buvo tuščia. Homilija nebuvo sakoma. Netrukus po Mišių popiežius perskaitė velykinę žinią ir suteikė palaiminimą „Urbi et Orbi“ (Romos miestui ir visam pasauliui). Brangūs broliai ir […]