Mėnuo: 2020 gegužės

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių […]

Św. Jan Paweł II w moim życiu

Wracając myślami do przeżytego, raz po raz przekonuję się, że nic w naszym życiu nie jest dziełem przypadku, we wszystkim jest ręka Boża. Przypominam sobie 1978 rok, gdy w wieku lat 12 razem z rodzicami gościłem u krewnych w Polsce. Właśnie wtedy, w nocy z 28 na 29 września, po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, zmarł […]

Šventasis žmonių širdyse, JONAS PAULIUS II. Lietuva 1993.

Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė.

Vysk. D. Trijonio pamokslas 300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės / Trzechsetna rocznica rzeźby Jezusa Sznipiskiego

300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės Šio sekmadienio skaitiniai dvelkia gaivinančia velykine viltimi. Pirmame skaitinyje girdime kaip auga Dievo Bažnyčia Samarijos žemėje. Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus pažadą atsiųsti Globėją, kuris liks su mumis per amžius. Antrasis skaitinys mus ragina tiesiog dalintis su kiekvienu apie mumyse gyvenančią viltį: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse […]

Papież: w osobie Jana Pawła II Pan nawiedził Swój lud

100 lat temu Pan nawiedził Swój lud, ukochał go, dlatego dał mu pasterza, przygotował go, uczynił biskupem, a potem Papieżem, aby lud mógł ucieszyć się Bogiem, który jest z nim. Słowa te Papież Franciszek odniósł do swego poprzednika, św. Jana Pawła II. W 100. lecie jego urodzin Ojciec Święty celebrował Eucharystię w kaplicy św. Sebastiana […]

Arkivysk. G. Grušo pamokslas: šv. Jono Pauliaus II

Brangūs broliai ir seserys, švęsdami šeštąjį Velykų sekmadienį vis dažniau girdime apie Šventosios Dvasios pažadą ir skaitome apie jos veikimą pirmykštėje Bažnyčioje. Ši naujo gyvenimo nuojauta skatina mus laukti Sekminių, o su jomis – ir dvasinio atsinaujinimo. Tai tarsi viltį teikiantis, vis švelnesnis karantinas: gal nedrąsiai, bet su vis didesniu džiaugsmu grįžtame į viešąjį gyvenimą, gyvus susitikimus, […]

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II [PEŁNY TEKST W JĘZYKU POLSKIM]

– W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – pisze Benedykt XVI w liście napisanym przezeń z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.  A oto pełna treść listu Benedykta XVI w […]

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją? Jak godnie przyjąć Komunię Świętą „na rękę“?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti: […]

Gegužės 19 d. sukanka lygiai 300 metų, kai koplytėlėje prie Žaliojo tilto buvo pastatyta Šnipiškių Jėzaus statula. Čia, prie koplyčios, buvo meldžiamasi, prašant, apsaugoti miestą nuo tuo metu siautusio maro. Dabar išgyvename kitą pandemiją ir, šiam jubiliejui skirtų šv. Mišių metu prašysime Jėzaus, kad apsaugotų mus ir visą pasaulį nuo koronaviruso. Iškilmingas šv. Mišias Sekmadienį, gegužės 17-tą d. 11.30 aukos vyskupas Darius Trijonis. Maloniai kviečiame dalyvauti!😇 (O kas negalėsite dalyvauti, tai kviečiame jungtis bendroje maldoje per Šv. Mišių transliaciją iš mūsų bažnyčios, parapijos Facebook paskyroje). 19 maja spełnia się równo 300 lat od czasu, gdy w kapliczce na górce w Sznipiszkach, obok Zielonego Mostu, została umieszczona figura Pana Jezusa dźwigającego krzyż. Własnie tu modlono się ,w tamtych czasach, o ustanie zarazy morowej. W dniach dzisiejszych, gdy przeżywamy inną pandemiję, tak samo módlmy się do Pana Jezusa, prosząc o zdrowie dla nas i całego świata. W Niedzielę, 17-tego maja, o godz.13-tej, uroczystą Mszę św. z okazji Jubileuszu w naszym kościele odprawi ks. biskup Darius Trijonis.😇 (Kto nie będzie mógł uczestniczyć, zapraszamy wspólnie łączyć się w modlitwie przez transmisję Mszy św. z naszego kościoła na Facebooku parafialnym).

Zapraszamy we wtorek 19 maja Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė […]