Dėmesio! UWAGA!

Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun.

Pozwala się składać ofiarę Mszy Świętej z udziałem wiernych ale w ograniczonej liczbie. Wierni przychodzą do kościoła z maskami zakrywającymi twarz, zachowując bezpieczną odległość między sobą podczas nabożeństwa (10 m2 na osobę). Jeśli wierni nie mieszczą się w kościele, muszą przebywać na zewnątrz, zachowując odległość 2 metrów między sobą. Komunia Święta jest udzielana w pierwszej kolejności w kościele, a następnie wiernym na zewnątrz po uprzedzeniu ich, aby nie wchodzili do środka.


Add your Thoughts