Gegužės 19 d. sukanka lygiai 300 metų, kai koplytėlėje prie Žaliojo tilto buvo pastatyta Šnipiškių Jėzaus statula. Čia, prie koplyčios, buvo meldžiamasi, prašant, apsaugoti miestą nuo tuo metu siautusio maro. Dabar išgyvename kitą pandemiją ir, šiam jubiliejui skirtų šv. Mišių metu prašysime Jėzaus, kad apsaugotų mus ir visą pasaulį nuo koronaviruso. Iškilmingas šv. Mišias Sekmadienį, gegužės 17-tą d. 11.30 aukos vyskupas Darius Trijonis. Maloniai kviečiame dalyvauti!😇 (O kas negalėsite dalyvauti, tai kviečiame jungtis bendroje maldoje per Šv. Mišių transliaciją iš mūsų bažnyčios, parapijos Facebook paskyroje). 19 maja spełnia się równo 300 lat od czasu, gdy w kapliczce na górce w Sznipiszkach, obok Zielonego Mostu, została umieszczona figura Pana Jezusa dźwigającego krzyż. Własnie tu modlono się ,w tamtych czasach, o ustanie zarazy morowej. W dniach dzisiejszych, gdy przeżywamy inną pandemiję, tak samo módlmy się do Pana Jezusa, prosząc o zdrowie dla nas i całego świata. W Niedzielę, 17-tego maja, o godz.13-tej, uroczystą Mszę św. z okazji Jubileuszu w naszym kościele odprawi ks. biskup Darius Trijonis.😇 (Kto nie będzie mógł uczestniczyć, zapraszamy wspólnie łączyć się w modlitwie przez transmisję Mszy św. z naszego kościoła na Facebooku parafialnym).


Add your Thoughts