Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus Papież modlił się za pielęgniarki, przykład heroizmu

Gegužės 12-ąją minima Tarptautinė slaugytojų dieną. Už slaugytojas ir slaugytojus, kurie su herojišku pasiaukojimu padeda žmonėms pandemijos metu, popiežius Pranciškus antradienio rytą aukojo Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

„Šiandien – slaugytojų diena. Paskelbiau žinią šia proga. Melskimės už slaugytojus ir slaugytojas, vyrus ir moters, vaikinus ir merginas, kurie dirba šį darbą. Tai daugiau negu profesija – tai pašaukimas, pasiaukojimas. Viešpats juos telaimina. Dabartiniu pandemijos metu jie davė herojiškumo pavyzdį, kai kurie ir gyvybę paaukojo. Melskimės už slaugytojus ir slaugytojas.“

Penktosios Velykų savaitės antradienio Mišių Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“ (Jn 14, 27). Atsisveikindamas Jėzus suteikia savo mokiniams ramybės, taikos dovaną, sakė Pranciškus pradėdamas homiliją. Tai ne ta visuotinė taika, ne karų nebuvimas, kurio visi taip trokštame, bet taika širdyje, širdies ramybė.

Viešpaties mums dovanojama vidinė ramybė skiriasi nuo vidinės ramybės, kurią žmonėms siūlo pasaulis. Pasaulio dovanojama ramybė – tai atsiribojimas nuo kitų, užsidarymas savyje. Žmogus užsidaro savo ramybėje, užsimerkia, kad nematytų, kas aplinkui dedasi ir jaučiasi ramus ir laimingas. Tačiau iš tiesų  – tai ne ramybė, o tik užmerktos akys, nejautra. Tai egoistiška ramybė. Tokia ramybė brangiai kainuoja, nes reikia ieškoti vis naujų priemonių jai palaikyti ir reikia vis iš naujo už jas sumokėti. Tokia ramybė ilgai netrunka ir neduoda jokių vaisių.

Jėzus mums dovanoja kitokią ramybę. Ji žmogaus neizoliuoja, bet priešingai – skatina eiti pas kitus, bendrauti. Jėzus mums neatlyginamai dovanoja savo ramybę. Jo ramybė vaisinga. Jo ramybė – prieš mus ir visus atvertas kelias, vedantis į dangų. Jėzaus mums dovanojama ramybė, sakė popiežius, – tai ne laikinas nusiraminimas, bet į ateitį nukreiptas projektas. Priimdami šią ramybę jau dabar pradedame gyventi naują gyvenimą su Jėzumi, kurio pilnatvė mūsų laukia danguje. „Viešpats mus teapdovanoja savo ramybe, kuri yra mūsų viltis, kurios dėka mes esame bendruomenė, kurios nesibaigianti pilnatvė mūsų laukia danguje“. (JM / Vatican

W intencji pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy w tym czasie pandemii są przykładem heroizmu i w nie jednym przypadku oddali swoje życie modlił się Papież na porannej Eucharystii. W homilii mówił o pokoju, który daje nam Jezus.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Niech Pan obdarza pielęgniarki swym błogosławieństwem

„Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Wczoraj skierowałem do nich przesłanie. Módlmy się więc za pielęgniarki i pielęgniarzy, kobiety i mężczyzn, dziewczęta i chłopców, którzy mają ten zawód, który jest czymś więcej niż tylko zawodem, do powołanie, poświęcenie. Niech Pan im błogosławi – prosił Ojciec Święty. – W tym czasie pandemii dają przykład heroizmu, a niektórzy oddali swoje życie. Módlmy się więc za pielęgniarki i pielęgniarzy.“

W homilii Franciszek odniósł się do Ewangelii św. Jana (14, 27-31), w której Jezus, zanim powrócił do Swojego Ojca, obdarza swych uczniów pokojem: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję”. Zaznaczył, że ten pokój jest inny od tego pokoju uniwersalnego, bez wojen, którego pragniemy, ale jest to pokój serca. Świat bowiem daje pokój jako naszą własność, rzecz, która zamyka nas na innych, izoluje od nich, czyni nas spokojnymi i może nawet szczęśliwymi, ale usypia. Jego przykładem w Ewangelii jest człowiek, który zebrał wielkie plony, umieścił je w spichlerzach i myślał, że od tej chwili będzie mógł wypoczywać i ucztować, a jeszcze tej nocy zmarł.

Natomiast pokój, który daje Chrystus jest darmowy, jest darem przynoszącym owoce, ciągle popycha nas do przodu – podkreślił Papież. Ten pokój nie zamyka nas na innych, ale odwrotnie, zachęca do spotkania, do komunikacji. Żyjemy nim wtedy, gdy nawet w trudnych sytuacjach potrafimy pozostać w pokoju, który jest pełen nadziei i wpatruje się w niebo, to pokój ostateczny. „Niech Pan obdarzy nas tym pokojem, który przynosi nadzieję, tworzy wspólnotę i spogląda na ostateczny pokój w niebie” – prosił na zakończenie homilii Franciszek.


Add your Thoughts