Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją? Jak godnie przyjąć Komunię Świętą „na rękę“?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

  • ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;
  • abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;
  • priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
  • šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
  • šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.
  • „Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawa ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z hostią na dłoni“

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kaip-taisyklingai-ir-pagarbiai-priimti-sv-komunija-i-ranka/


Add your Thoughts