Rejestracja na Jubileuszową XXX-tą Pieszą Pielgrzymkę Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama. Registracija į Jubiliejinį XXX-tą Piligriminį Žygį Eišiškės – Aušros Vartai.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZINY I WIERZĄCYCH NA JUBILEUSZOWĄ XXX-tą PIESZĄ PIELGRZYMKĘ MIŁOSIERDZIA EJSZYSZKI – OSTRA BRAMA 13 – 16 LIPCA 2020


Motto tegorocznej pielgrzymki: Wielbi dusza moja Pana!
Wyjazd do Ejszyszek autobusem od Ostrej Bramy 12 lipca (niedziela) o godz. 20.00
Rozpoczęcie pielgrzymki 13 lipca Mszą św. w Ejszyszkach o godz. 8:00
Msza św. na zakończenie pielgrzymki 16 lipca o godz. 14.30
Wpisowe – 10 euro albo według możliwości dowolna ofiara.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME JAUNIMĄ, ŠEIMAS IR VISUS TIKINČIUOSIUS BEI IEŠKANČIUS DIEVO DALYVAUTI PILIGRIMINIAME ŽYGYJE PĖSČIOMIS 2020 m. LIEPOS 13–16 d.


Žygio šūkis – Mano siela šlovina Viešpatį
Išvažiuojame į Eišiškes nuo Aušros Vartų liepos 12 d. 20.00
Piligriminio žygio pradžia – liepos 13 d. 8.00 (šv. Mišios Eišiškių bažnyčioje)
Piligriminio žygio pabaiga – liepos 16 d. 14.30 (šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje)
Auka už dalyvavimą – 10 eurų arba pagal galimybes.


Add your Thoughts