Mėnuo: 2020 liepos

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d. Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi […]

Nauji kreipiniai Švč. Mergelės Marijos litanijoje Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi […]

Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje)

Liepos 11 d. Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje) Pradžia 8.00 val. prie Marijos sopulingosios koplyčios. 11 lipca Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową w (Kalwarii Wileńskiej). Spotykamy się przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 8.00