Nauji kreipiniai Švč. Mergelės Marijos litanijoje Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti.

2015 m. rugpjūčio 4 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija savo dekretu Prot. 376/15 jau buvo patenkinusi Lietuvos ganytojų prašymą leisti mūsų šalyje įterpti į Švč. Mergelės Marijos litaniją Mater misericordiae lietuviškąjį vertimą Motina gailestingumo. Anuomet leista šį kreipinį naudoti po kreipinio Motina Dievo malonės ir penkerius metus galiojo būtent ši tvarka. Dabar ši tvarka keičiasi.

2020 m. liepos 1 d. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino tokius LVK Liturgijos komisijos pasiūlytus kitų dviejų kreipinių vertimus: Mater spei – Motina vilties, Solacium migrantium – Keliaujančiųjų priebėga. Vykdant Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos nurodymą, trys naujieji kreipiniai yra įterpiami šiose litanijos vietose:

1) Motina gailestingumo – po kreipinio Motina Bažnyčios:
Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,
Motina Dievo malonės

2) Motina vilties – po kreipinio Motina Dievo malonės:
Motina Dievo malonės,
Motina vilties,
Motina tyriausioji

3) Keliaujančiųjų priebėga – po kreipinio Nusidėjėlių gynėja:
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,
Nuliūdusiųjų paguoda.

Šie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – 2020 m. liepos 16 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/nauji-kreipiniai-svc-mergeles-marijos-litanijoje/

„Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium” to trzy nowe wezwania w Litanii Loretańskiej ogłoszone w czerwcu przez Stolicę Apostolską. Od dziś będą one używane w Kościele na Litwie.

Wezwanie „Mater misericordiae” jest już używane w polskiej wersji Litanii Loretańskiej jako „Matko miłosierdzia”, natomiast dwa pozostałe wezwania „Mater spei” i „Solacium migrantium” to zupełnie nowe wezwania. Oznaczają one: „Matko nadziei” oraz „Pocieszycielko migrantów”.

1 lipca Konferencja Episkopatu Litwy potwierdziła nową wersję wezwań w języku litewskim. Zgodnie z nią  Mater spei tłumaczone jest jako Motina vilties, a Solacium migrantium – jako Keliaujančiųjų priebėga.

Zmiany w telście Litanii Loretańskiej na Litwie wchodzą w życie od dziś, 16 lipca.


Add your Thoughts

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *