Kviečiame įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui. Zapraszamy nabyć poświęcone Opłatki na stół wigilijny

Įsigydami Kalėdaičius, gausyte lankstinukus, kuriuose yra maldos prie Kūčių stalo bei pamaldų tvarka mūsų Bažnyčioje per Šv. Kalėdas. Taip pat, prie kalėdaičių galima įsigyti kalėdinės atributikos. Visos gautos lėšos bus skirtos Bažnyčios remontui.

Nabywając opłatki, otyzmacie ulotki, na których są modlitwy do stołu wigilijnego oraz rozkład nabożeństw na Boże Narodzenie. Także obok opłatków można nabyć atrybuty bożenarodzeniowej. Ofiary będą przeznaczone na dalszy remont kościoła.


Add your Thoughts