Dėmesio!

Lietuvos vyskupai priėmė įstatymą, jog nuo gruodžio 16 dienos iki sausio 3 dienos, nebevyks jokios viešos pamaldos.  Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Visos intencijos, kurios buvo užrašytos mūsų bažnyčioje, bus aukojamos tą pačią dieną, kuriai buvo užrašytos.


Add your Thoughts