ĮSIGYTIKALĖDAIČIŲ GALIMA / OPŁATKI MOŻNA NABYĆ

ĮSIGYTIKALĖDAIČIŲ GALIMA

(nuo pirmadienio iki šeštadienio, gruodžio 16-24 dienomis)

Bažnyčioje: 8.00 – 16.00

Zakristijoje: 16.00 – 18.30

(sekmadienį,gruodžio 20 dieną)

Bažnyčioje: 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00

Zakristijoje: 11.00 – 14.00

OPŁATKI MOŻNA NABYĆ

(od poniedziałku do soboty, w dniach 16-24 grudnia)

W kościele:8.00 – 16.00

W zakrystii: 16.00 – 18.30

(w niedzielę, 20 grudnia)

W kościele: 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00

W zakrystii:11.00 – 14.00


Add your Thoughts