Uwaga!

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez biskupów Litwy od 16 grudnia, do 3 stycznia, w kościele niebędzie publicznego sprawowania Eucharystii. Biskupi po razkolejny nawołują wiernych, by w czasie kwarantanny nieprzychodzili dokościoła, lecz korzystali z transmisji Mszy Świętych przez telewizję, Internet, radio. Musimy się troszczyć o siebie nawzajem, a szczególnie zadbać o osoby w podeszłym wieku. Uczestnicząc we Mszy Świętej zapośrednictwem telewizora modląc się w domach, jest możliwość przyjęcia duchowej Komunii świętej oraz jednoczenia się w modlitwie.


Kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę i na sprawowanie koniecznej służby Bożej. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą odbywać się tylko w obecności najbliższych członków rodziny. Msze Święte w intencjach, które były wyznaczone na konkretne dni, będą się odbywały.


Add your Thoughts