BAŽNYČIA ATIDARYTA PRIVAČIAI MALDAI

(KARANTINO METU)

BAŽNYČIA ATIDARYTA PRIVAČIAI MALDAI

(KARANTINO METU)

(pirmadienį – šeštadienį –sausio4-9 dienomis)

11.00 – 16.00

(sekmadienį, sausio 10 dieną)

9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00

KUNIGAS BUDI

Pirmadienis – šeštadienis:16.00 – 18.30

Sekmadienį: 11.00 – 14.00

Šv. Komuniją priimti galima

Pirmadienį – šeštadienį: 16.00

Sekmadienį: 11.00; 14.00

Arba susitarus su kunigu asmeniškai

DĖL IŠPAŽINTIES

Kreiptis į kunigą asmeniškai

Šventintos kreidos galima pasiimti (sausio 6-9 dienomis)

Bažnyčioje: 11.00-16.00

Zakristijoje: 16.00-18.30


Add your Thoughts