BAŽNYČIA ATIDARYTA PRIVAČIAI MALDAI

(KARANTINO METU)

BAŽNYČIA ATIDARYTA PRIVAČIAI MALDAI

(KARANTINO METU)

(pirmadienį – šeštadienį)

11.00 – 16.00

(sekmadienį)

9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00

KUNIGAS BUDI

Pirmadienis – šeštadienis:16.00 – 18.30

Sekmadienį: 11.00 – 14.00

Šv. Komuniją priimti galima

Pirmadienį – šeštadienį: 16.00

Sekmadienį: 11.00; 14.00

Arba susitarus su kunigu asmeniškai

IŠPAŽINTĮ ATLIKTI GALIMA

Pirmadienį – šeštadienį: 15.00 – 16.00

Sekmadienį:10.00 – 11.00

Arba kreiptis į kunigą asmeniškai

(W CZASIE KWARANTANNY)

KOŚCIÓŁ OTWARTY DLA MODLITWY PRYWATNEJ

(poniedziałek – sobota)

11.00 – 16.00

(w niedzielę)

9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00

KSIĄDZ MA DYŻUR

Poniedziałek – sobota:16.00 – 18.30

W niedzielę: 11.00 – 14.00

można przyjąć Komunię św.

Poniedziałek – sobota: 16.00

W niedzielę: 11.00; 14.00

Lub uzgodnić z księdzem osobiście

SPOWIEDŹ

Poniedziałek – sobota:15.00 – 16.00

W niedzielę:10.00 – 11.00

Lub zwrócić się do księdza osobiście


Add your Thoughts