Architektūra

Bažnyčia yra vėlyvojo baroko stiliaus, turinti ir rokoko bruožų, dvibokštė, trinavė, bazilikinė. Bažnyčioje yra šeši šoniniai barokiniai altoriai ir sakykla. Bažnyčios fasado antrojo tarpsnio nišose yra dvi gipsinės skulptūros: šv. arkangelo Rapolo ir šv. Juozapo Kalasanto, pijorų ordino įkūrėjo.