Autorius: Moderatorius

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d. Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi […]

Nauji kreipiniai Švč. Mergelės Marijos litanijoje Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi […]

Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje)

Liepos 11 d. Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje) Pradžia 8.00 val. prie Marijos sopulingosios koplyčios. 11 lipca Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową w (Kalwarii Wileńskiej). Spotykamy się przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 8.00

Rejestracja na Jubileuszową XXX-tą Pieszą Pielgrzymkę Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama. Registracija į Jubiliejinį XXX-tą Piligriminį Žygį Eišiškės – Aušros Vartai.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZINY I WIERZĄCYCH NA JUBILEUSZOWĄ XXX-tą PIESZĄ PIELGRZYMKĘ MIŁOSIERDZIA EJSZYSZKI – OSTRA BRAMA 13 – 16 LIPCA 2020 Motto tegorocznej pielgrzymki: Wielbi dusza moja Pana!Wyjazd do Ejszyszek autobusem od Ostrej Bramy 12 lipca (niedziela) o godz. 20.00Rozpoczęcie pielgrzymki 13 lipca Mszą św. w Ejszyszkach o godz. 8:00Msza św. na zakończenie pielgrzymki 16 […]

Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda Papież: winniśmy być mostami pomiędzy Bogiem i ludźmi

Trečiadienio rytą vyko dar viena nuotolinė popiežiaus bendroji audiencija. Iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuojamoje katechezėje Pranciškus kalbėjo apie Dievo tautos vadovo Mozės maldą. Kai Dievas pašaukė Mozę, jis nebuvo kuo nors pagarsėjęs ar daug pasiekęs. Jaunystėje prieš jį buvo atsivėrusios svaiginančios karjeros galimybės, tačiau teko jų atsisakyti. Jis drąsiai pabandė ginti Egipte persekiojamus tautiečius, tačiau […]

Eucharistija – Viešpaties meilės mums neužmirštamo skonio maistas Papież: Słowo nie wystarczy, dlatego Bóg dał nam Eucharystię

Devintinių sekmadienį – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišias popiežius aukojo Šv. Petro bazilikoje. Jose dėl koronaviruso pandemijos suvaržymų dalyvavo tik kelios dešimtys tikinčiųjų. Popiežius homilijoje kalbėjo apie Eucharistijos svarbą. Mišios yra turtas, kurį turime iškelti į pirmąją Bažnyčios ir mūsų gyvenimo vietą. Mišių pabaigoje popiežius vadovavo Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, suteikė Devintinių eucharistinį palaiminimą. Esmiškai […]

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių […]

Św. Jan Paweł II w moim życiu

Wracając myślami do przeżytego, raz po raz przekonuję się, że nic w naszym życiu nie jest dziełem przypadku, we wszystkim jest ręka Boża. Przypominam sobie 1978 rok, gdy w wieku lat 12 razem z rodzicami gościłem u krewnych w Polsce. Właśnie wtedy, w nocy z 28 na 29 września, po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, zmarł […]

Šventasis žmonių širdyse, JONAS PAULIUS II. Lietuva 1993.

Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė.

Vysk. D. Trijonio pamokslas 300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės / Trzechsetna rocznica rzeźby Jezusa Sznipiskiego

300- oios metinės Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo metinės Šio sekmadienio skaitiniai dvelkia gaivinančia velykine viltimi. Pirmame skaitinyje girdime kaip auga Dievo Bažnyčia Samarijos žemėje. Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus pažadą atsiųsti Globėją, kuris liks su mumis per amžius. Antrasis skaitinys mus ragina tiesiog dalintis su kiekvienu apie mumyse gyvenančią viltį: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse […]