Parapijos Globėjas

Šv. arkangelas Rapolas – parapijos globėjas

 

Šv. Rašte angelais (gr. angelos – pasiuntinys) vadinamos Dievo sukurtosios dvasios, vykdančios Jo valią. Arkangelas Rapolas – vienas iš trijų arkangelų, paminėtų Biblijoje (kiti du – Gabrielius ir Mykolas). „Aš esu Rapolas, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15).

Arkangelo Rapolo vardas hebrajiškai (Raphā‘ēl) reiškia „Dievas išgydo“. Šv. Rapolas yra arkangelas, kuris tramdo piktąsias dvasias (ypač ligų sukėlėjas), globoja gydytojus, vaistininkus, piligrimus ir kitus keliautojus. Krikščioniškame mene vaizduojamas su sparnais, apsirengęs kaip keliautojas, su sandalais ir piligrimo lazda, rankose laikantis taurę arba apvalią dėžutę. Dažnai dar vaizduojamas dėvintis žalią apsiaustą, kurio spalva simbolizuoja gyvenimą ir sveikatą. Šv. arkangelų – Rapolo, Gabrieliaus ir Mykolo – šventė yra švenčiama rugsėjo 29 d.