Interjeras

Interjero ikonografijoje atsispindi jėzuitų pamaldumo tradicijos.

Vienuolija didelę reikšmę teikė angelams. Bažnyčios didįjį altorių puošia dailininko Simono Čechavičiaus XVIII a. tapytas parapijos globėjo

„Šv. arkangelo Rapolo, kylančio į dangų“ paveikslas. Antrajame altoriaus tarpsnyje – nežinomo autoriaus sukurtas „Šv. arkangelo Mykolo“ paveikslas. Presbiterinę dalį puošia dinamiškos angelų, pavaizduotų išraiškingais judesiais, skulptūros. Didžiojo altoriaus tabernakulio durelėse vaizduojama Kristaus ir apaštalų Paskutinė Vakarienė, sukurta Vilniaus auksakalio XVIII a. viduryje.