Jau rugsėjo 5 dieną keturioliktą kartą iš Aušros vartų žygiuosime į Trakus. / na pieszą pielgrzymkę Ostra Brama-Troki

Bičiuli, kai vasara padovanos ilgus žvaigždėtus vakarus, maudynes ežere, kelias mėlynes ant kojų, kelis ir kelioliką vasaros nuotykių, kviečiam Tave autis žygio batus ir rudenį pasitikti ypatingame žygyje. Jau rugsėjo 5 dieną keturioliktą kartą iš Aušros vartų žygiuosime į Trakus. Išgyvensime dienos piligrimystę: eisime, susipažinsime, melsimės, dalinsimės, susitiksime, gilinsimės į save. Praradimas atsisakyti! Registruokis –> čia Daugiau informacijos […]

ZAWIERZ JEZUSOWI

Sekmadienį – padėka už laisvės dovaną ir malda už baltarusiu-tauta

Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šaliai primena laisvės netektį. 1939 metais pasirašius Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptuosius protokolus, daug šalių prarado savo nepriklausomybę ir išnyko iš politinio Europos žemėlapio, o pats žemynas buvo padalintas. Siekis […]

2020 RUGPJŪČIO 16 D., 10.00 ir 12.30 val. Mielai kviečiame įSAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTUS

16 SIERPNIA 2020, godz. 10.00 oraz 12.30 Kościół świętego Rafała ArchaniołaWilno, Šnipiškių g. 1 Serdecznie zapraszamy na KONCERTYMUZYKI ORGANOWEJna zabytkowych organachFloryana Ostromęckiego z 1888 rokuwykonawcy:Michał Sławecki Paweł Kasprzyk W programie między innymi:Marian Sawa, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bachoraz dawna muzyka polska (XVI-XVIII w.) SEKMADIENĮ, 2020 RUGPJŪČIO 16 D., 10.00 ir 12.30 val. Šv. arkangelo Rapolo […]

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d. Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi […]

Nauji kreipiniai Švč. Mergelės Marijos litanijoje Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi […]

Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje)

Liepos 11 d. Maloniai kviečiame dalyvauti Kyžiaus kelio eisenoje (Vilniaus Kalvarijoje) Pradžia 8.00 val. prie Marijos sopulingosios koplyčios. 11 lipca Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową w (Kalwarii Wileńskiej). Spotykamy się przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 8.00

Rejestracja na Jubileuszową XXX-tą Pieszą Pielgrzymkę Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama. Registracija į Jubiliejinį XXX-tą Piligriminį Žygį Eišiškės – Aušros Vartai.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZINY I WIERZĄCYCH NA JUBILEUSZOWĄ XXX-tą PIESZĄ PIELGRZYMKĘ MIŁOSIERDZIA EJSZYSZKI – OSTRA BRAMA 13 – 16 LIPCA 2020 Motto tegorocznej pielgrzymki: Wielbi dusza moja Pana!Wyjazd do Ejszyszek autobusem od Ostrej Bramy 12 lipca (niedziela) o godz. 20.00Rozpoczęcie pielgrzymki 13 lipca Mszą św. w Ejszyszkach o godz. 8:00Msza św. na zakończenie pielgrzymki 16 […]

Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda Papież: winniśmy być mostami pomiędzy Bogiem i ludźmi

Trečiadienio rytą vyko dar viena nuotolinė popiežiaus bendroji audiencija. Iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuojamoje katechezėje Pranciškus kalbėjo apie Dievo tautos vadovo Mozės maldą. Kai Dievas pašaukė Mozę, jis nebuvo kuo nors pagarsėjęs ar daug pasiekęs. Jaunystėje prieš jį buvo atsivėrusios svaiginančios karjeros galimybės, tačiau teko jų atsisakyti. Jis drąsiai pabandė ginti Egipte persekiojamus tautiečius, tačiau […]